razrabotki

Обект на правно регулиране, субект на правото и субективни права

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Обективното право като предпоставка за наличие на обекти на правно регулиране
  3. Правоотношение и правно регулиране в системата на правото
  4. Разлика между правен субект и обект на правно регулиране
  5. Заключение

Източници:

  1. Ганев, В., Курс по Обща теория на правото. Увод. Методология, С., 1993
  2. Коркунов, К., Лекции по обща теория на правото, Благоевград, 1993
  3. Радев, Д., Обща теория на правото, Лик, София, 2008
  4. Хаджолян, М., и кол. Основи на правото. Термини, ВСУ “Черноризец Храбър”, Университетско издателство, Варна, 2002