razrabotki

Обичаят като източник на правото

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка /по обща теория на търговското право/

Съдържание:

  1. Основни видове източници на правото
  2. Обичайно право - закон и обичай
  3. Правният обичай като източник на правото
  4. Правният обичай като източник на гражданското право
  5. Заключение

Използвана литература:

  • Ланджев, Б., Търговско право, НБУ,
  • Колев, Тенчо, „Въведение в правото“, С., 2005
  • Павлова, М., „Гражданско право. Обща част“, С., 2002
  • Ташев, Р., „Обща теория на правото“, изд. СИБИ, С., 2010