Razrabotki

Оборудване и обзавеждане на рецепция

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Категоризация на хотелите
  3. Обща характеристика на изискванията към оборудването на рецепции
  4. Обзавеждане на хотелска рецепция в различните категоризация хотели

4.1. Рецепция в хотел с 1 звезда:

4.2. Рецепция  в хотел с 2 звезди:

4.3. Рецепция в хотел с 3 звезди:

          Заключение

Използвана литература:

  • Наредба за категоризация на хотелите/ 2019 г.
  • Изисквания за категоризация на хотелите/ 2019.