razrabotki

Образование на деца със СОП. Държавна политика и нормативна рамка.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 15 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Образование за деца със СОП
  2. Държавна политика на образование за деца със СОП
  3. Структури свързани с политиката за деца със СОП
  4. Нормативна рамка
  5. Функции професионален капацитет на екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО)

 

Използвана литература:

  • Национален план за интегриране на децата със СОП и хронични заболявания в системата на народната просвета
  • Терзийска, П., Интегрирано обучение на деца със СОП, Бл., 2005
  • Терзийска П., „Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда”, университетско издателство, Бл., 2012 г.