Razrabotki

Образователен театър в мултикултурна сред Функции на образователния театър

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Съдържание:

  1. Образователен театър в мултикултурна сред.
  2. Функции на образователния театър
  3. Образователен театър

Литература:

  • Дянкова, Г., Д. Тасевска.Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст. Велико Търново: УИ  „Св. св. Кирил  и Методий“, 2011.
  • Дянкова, Г. Практикум по говорна култура. 1 част. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2005.
  • Дянкова, Г. Образователен театър – междукултурно общуване и педагогическо взаимодействие. Статия.
  • Иванаов Ст., Професионално педагогическо общуване. Шумен, 2004.