razrabotki

Образователната услуга като пазарен продукт. Подходи при нейната реализация

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - курсова работа

 Съдържание:

 1. Въведение
 1. Образованието като продукт на пазара на труда
 1. Пазарни принципи – възможности и степени на приложение в образованието
 1. Социално-икономически цели на съвременната пазарна икономика
 1. Алтернативи в развитието на образованието – изменения в отношението на собственост
 1. Изменения на отношенията на собственост в образованието
 1. Нови управленски подходи в системата на образованието

 Литература:

 1. Алтернативни образователни структури в условията на пазарна икономика, НИИО, С. 1991 г
 2. Балкански, Л., Училищен мениджмънт, С., НИИО, 2000.
 3. Бенев, Б., Мениджмънт на иновациите, С., Ик-Бм, 1996.
 4. Биячева, Е., Маркетингова ориентация на образователната политика, С. НИИО, 1991.
 5. Великов, Н., Икономика на образованието, ИСК при УНСС., 1993
 6. Лулански, П., Социокултурен процес:производствено-икономически аспекти С., УИ, Стопанство, 2000.
 7. Казаков, Ат., Човешкият капитал, С., УИ, Стопанство, 2000.
 8. Статистически справочник, 2000, 35
 9. Проблеми на икономиките в преход, С., Парадигма, 2000.