razrabotki

Образователна система на Англия и България - сравнителен анализ

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка 

Съдържание:

 1. Анализ на образователната система на Англия
 2. Структура

            1.1. Цели на образователната система на Англия 

 1. Финансиране на образователната система
 2. Структура на образователната система

3.1. Алтернативни училища в Англия

3.2. Групово обучение в Англия

3.3. Диференциация на обучението

3.4. Проверка и оценка на постиженията

3.5. Работа с изоставящи ученици

3.6. Съветване и консултации на учениците

3.7. Интеграция на деца с недостатъци

 1. Подготовка на учителите
 1. II. Анализ на образователната система на България
 2. Структура

            1.1. Цели на образователната система на България 

 1. Финансиране на образователната система
 2. Подготовка на учителите

III. Прилики и разлика на образованието в Англия и България 

Литература:

 1. Образователни системи в Европа-издатели Попов Николай, Бижков Георги,Университетско издателство ”Свети Климент Охридски” София 1997 година
 2. Реформаторска педагогика Университетска библиотека №400 История и съвременност, Издател Бижков Георги, Издателство” Св.Климент Охридски”
 3. Сравнително образование Автори: Бижков Георги, Попов Николай, Университетско издателство”Св.Климент Охридски” София 1999 год.
 4. Попов,Н.,Бижков,Г., -„Образователни системи в Европа”
 5. Закон за предучилищно и училищно образование. Нормативен текст и насоки за прилагане. 2015.