razrabotki

Образователна система на България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание:

 • Научен статут на сравнително образование
 • Що е образователна система
 • Цели на образователната система на България
 • Управление на образователната система на България
 • Финансиране на образователната система на България
 • Структура на образователната система на България
 • Подготовка на учителите в България

Използвана литература:

 1. Андреев, М., „Образование и общество“, Педагогическа социология, С., 2001., с. 266
 2. Балкански, П., Модернизация на образованието и предизвикателствата пред учителската професия. В Св. „Общество на знанивто и образование за всочко“, С., 2003
 3. Стефанова, М. Учителското портфолио – иновационна техника за диференцирано оценяване на качеството на учителската дейност. Управление на средното образование, 2006
 4. Закон за предучилищното и училищно образование. Нормативен текст и насоки за прилагане. 2016