razrabotki

Образователна система на висшето образование на България и Франция

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

  1. Висше образование в България

1.2. Видове институции и квалификации

1.3.  Финансиране на висшите училища

  1. Висше образование във Франция

2.1. Видове институции

2.2. Квалификации

  1. Анализ на приликите и разликите във висшето образование на България и Франция

Литература:

  • Андреева, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., 2001
  • Балкански П., Христоматия по управление на училището: теория и методи, С, 2003.
  • Балкански, П., Училищен мениджмънт, С., 2001
  • Бонева Б. Управленски аспекти на контрола в образованието, С 2001.
  • Георгиев, в, И ДР. Образователен мениджмънт, С., 2001
  • Филипова Н., Училищно законодателство, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград 2005