razrabotki

Образователна система на Испания и България – сравнение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

  1. Цели на образователната система на България и Испания.
  2. Управление на образователната система на България и Испания.
  3. Финансиране на образователната  система на България и Испания.
  4. Структура на образователната система на България и Испания.
  5.  Подготовка на учителите в България и Испания.
  6. Литература:
  7. Закон за Народната просвета
  8. Закон за предучилищно и училищно образование. Нормативен текст и насоки за прилагане. 2015 г.
  9. Бижков, Г., Попов, Н. Сравнително образование. София, 1994 г.