Razrabotki

Образователни неравенства в България

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание:

 

 1. Увод
 2. Основни проблеми в училищното образование. Перспективи
 3. Спешни реформи в качеството на българското образование
 4. Реалност на пазара на работна сила и въздействието му върху образователния процес през 21 век
 5. Иновации в управлението на образованието от гледна точка на глобалните промени в Република България

 

Използвана литература

 1. Алтернативи “Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията”, С., НИИО, 2002 г.
 2. Балкански, Л., Училищен мениджмънт, С., НИИО, 2000.
 3. Вликов, Н., Пазарна икономика и развитие на образованието, С., 2005.
 4. Гюрова, В. В. Георгиева и др. Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-Прес, Габрово, 2009
 5. Захариев,З., “Гражданско образование”, С. 2000 г.
 6. Иванов, И., “Гражданско образование”, С. 2002 г.
 7. Казаков, Ат., Човешкият капитал, С., УИ, Стопанство, 2000.
 8. Проблеми на икономиките в преход, С., Парадигма, 2000.