razrabotki

Образователни технологии на методиката на обучение по „Технологии и предприемачество” - 4 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Идентификация на образователната технология на обучение по „Технологии и предприемачество” за 4. клас в съответствие с приетата класификация
 1. Наименование на технологията
 1. Концептуална част
 2. Особености на съдържанието
 1. Процесуална характеристика на методиката
 1. Програмно-методическо осигуряване

 

Използвана литература

 

 • Бонева, Е., Н. Цанков, И. Дамянов Информационни технологии в образованието, Учебно помагало, Благоевград, 2008,
 • Иванов, Г. Особености на принципите за нагледност и мултисензорност в обучението по домашен бит и техника. Начално образование, 2008, №2.
 • Павлов, Д., и колектив, НОВИ подходи към използване на информационните и комуникационни технологии в обучението на учители Сб. стат. С., 1999
 • Павлов, Д. Образователни информационни технологии. Университетски курс. Модул втори. С., Даниела Убенова, 2001.
 • Пейчева,Й.,Дидактически параметри на интеграция на информационните технологии в обучението по домашен бит и техника. Начално образование,2010, № 2.
 • Тодоров, Юри. Информационни технологии в образованието, С., 2000.
 • Тодорова, М.,Хр. Монева, „Мултимедийни технологии”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”,Велико Търново,2006 г.
 • Цветанова-Чурукова, Л., А. Овчинникова, Н. Цанков, И. Дамянов.. Интегриране на мултимедиите в системата на началното обучение, (2007), Благоевград