razrabotki

Образователни технологии на методиката на обучение по „Човекът и обществото” IV клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание

  1. Идентификация на образователната технология на обучение по „Човекът и обществото” за IV-ти клас в съответствие с приетата класификация
  1. Наименование на технологията
  1. Концептуална част
  1. Особености на съдържанието
  1. Процесуална характеристика на методиката
  1. Програмно-методическо осигуряване

 

Използвана литература

  1. Бижков Г., Краевски В. Методология и методи на педагогическите изследвания УИ “Св. Кл. Охридски” С. 2002.
  2. Генкова Л., Найденова В. Опитно – приложната и диагностично – изследователската дейност на учителя Fusator Sofia
  3. Илиева В., Иванов И. Типова учебна програма. Работа с компютри и информационни технологии за І - ІV клас в рамките на СИП и за дейностите по интереси при целодневна организация на обучението С. 2007.
  4. Учебник и учебна тетрадка по Човекът и обществото за ІV клас „Просвета – София“.  С. 2016