razrabotki.net

Обучение на човешките ресурси

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

  1. Същността, целите и етапите на обуче­нието на персонала
  2. Практическите стъпки, които трябва да се направят, през отделните етапи на обучението

2.1. Определяне нуждите от обучение

2.2. Определите целите на обучението

2.3. Разработи и организиране изпълнението на програми за обучение

2.4. Оценяване ефективността на обучението

Литература:

1.     Атанасова, Д., Управление на човешките ресурси”, изд. Тракия – М, С., 1998 2.     Харизанова, М. “Управление на човешките ресурси”, София, 1994 3.     Илиева С., Организационно развитие,  СУ., 2006.4.     Самоукина, Н., Ефективна мотивация на персонала, СофтПрес, С., 2007. 5.     Вачкова, Е и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005.