Razrabotki

Общественото мнение - същност, елементи, функции и характерни черти

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

  1. Същност на общественото мнение
  2. Възгледи за обществено мнение
  3. Структура, функции и елементи. Форми на проявление
  4. Изводи за общественото мнение

Използвана литература:

  • Матеева, Софка. Изследване на комуникациите и общественото мнение. Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2002
  • Матеева, С. Обществено мнение и правно регулиране. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2006
  • Райков, Здравко. PR Технологията на успеха. С.: Дармон, 2003
  • Стойков, Л., Пачева, В. Връзки с обществеността и бизнескомуникацията. Любомир Стойков и Валерия Пачева. Издателство „От игла до конец“, София, 2007