Razrabotki

Обществено мнение и масмедии

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

  1. Структура, функции и елементи
  2. Програмиране на общественото мнение чрез масмедиите
  3. Политика и функции на масмедиите
  4. Изводи

Използвана литература:

  • Джамджиева, М., (2008), Джамджиева, М., Биографичният метод в социалните науки, Качествени методи в социалните науки, С., 2008.
  • Маринов, М. (2007), Маринов, М. „Наблюдение с участие - методологически въпроси и изследователски възможности”. София, 2007.
  • Пейчева, Д., (2003), Пейчева, Д., Икономика и комуникации. Светът на комуникациите или медиалното общество, София, 2003.
  • Лекционен курс при проф. Д. Пейчева