Razrabotki

Общите и неповторими характерни черти на религиите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Анализ: 11 страници

 1. Тема на изследване:

Моят опит ще бъде в представяне и анализиране на  „Общите и неповторими характерни черти на религиите“.

 

 1. Цел на изследване

Цел на теоретичното изследването е да се направи анализ на общите черти на религиите.

 

 1. Задачи на изследване
 • Да се проучат общите черти на религиите и търсене на ингредиенти между различните религии;
 • Наред с общите черти на религиите да се изтъкнат съществените и неповторими черти характерни за всяка религия.

 

 1. Хипотеза на изследване

Религиите имат общи черти. В същото време обаче нито един опит за дeфиниране на това, що е религия изобщо не е успешен, защото наред с общите черти има съществени за всяка отделна религия, неповторими черти и характеристики.

 

 1. Анализ

Специфичното и особеното за всяка една религия може да бъде прочетено и изтълкувано социологически. Социолозите на религията имат за предмет на изследване религиозните факти, настоящи или минали, които те трябва да третират като социални факти, обясними чрез други социални факти. С други думи - да ги конструират, класифицират, да ги сравняват, да ги третират в границите на отношенията и конфликти в дадено общество, вдадена общност, в дадени организирани групи....................................

Библиография:

 • Арънсън, Е. (1996). Човекът- “социално животно“. С., Наука и изкуство
 • Беновска, М., Недин, И., Божинов, В. Теренно изследване и антропологичен текст. 2013. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград
 • Дюкрем, Е. 1999. Елементарни форми на религиозен живот. Изд. „София С.А.“, София
 • Фотев, Георги 1994. Другият етнос. Академично издателство „Марин Дринов“. София