razrabotki

Общи характеристики на наказанието лишаване от свобода в Република България

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

7 страници - теоретична разработка

Съдържание:

 1. Правна уредба
 2. Обща характеристика на наказанието лишаване от свобода
  • Лишаване от свобода според времевия срок
 3. Режим и място на изпълнение на наказанието лишаване от свобода
 4. Положителни и отрицателни особености на лишаването от свобода
 5. Заключение

Използвана литература:

 1. Наказателен кодекс (Обн., ДВ, бр. 26 от 2 април 1968 г., в сила от 01.05.1968 г., последно изм., ДВ, бр. 13 от 7 Февруари 2017г.).
 2. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Обн., ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., в сила от 01.06.2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 7 Февруари 2017 г.).
 3. Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Обща част, стр.266, Софи- Р, 2002г.
 4. Стойнов, Александър. Наказателно право. Обща част. София 2013г., Сиела Норма АД.