Razrabotki

Общуването като феномен – същност, функции и социално-психологическо значение на общуването

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Общуването като феномен
  • Същност, функции и значение на общуването
 3. Социално-психологическо значение на общуването


Използвана литература:

 1. Витанова, Н. Активността на детето в детската градина, програма”, София, 1993
 2. .Галеева, Н. Л. Система компетенций как инструмент управления качеством образования. http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-7.htm.
 3. Делибалтова, В. Към компетентността като обект на дидактически интерес – Педагогика, брой № 2, 2014
 4. Даскалова, Д., Балабанова, М, Златева, Сл., Игра, общуване, език“. Благоевград, 1998
 5. Костадинова, Д., Общуването път към детското сърце“//сп. Предучилищно възпитание, брой № 4, 2015
 6. Трифонова, Р., Педагогическото общуване като творчески процес //Сп. „Предучилищно възпитание“, брой № 3, 2014