razrabotki

Общуване и комуникация в организацията

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание:

  1. Същност на общуването
  1. Същност на комуникацията  
  1. Характеристика, същност и функции на комуникация в организацията

3.1. Източници на комуникация

3.2. Видове комуникация

  1. Основни принципи на комуникацията
  1. Бизнес комуникация
  1. Форми на бизнес комуникацията

Използвана литература:

  • Иванов. Иван, Организационна Психология, изд. Фабер, В.Търново 2005.
  • Мадолев. Васил, „Психология на деловото общуване“ Бл.,2007.
  • Стойков, Л., Пачева, В., „Връзки на обществеността и бизнес комуникации“, С., 2005.