Razrabotki

Ограмотяването – основна задача на подготовката за училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Теоретична разработка - 18 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност и значение на ограмотяването за подготовка за училище
 3. Задачи на подготовката за ограмотяване
 4. Рефлексията като предпоставка за успешно ограмотяване
 5. Особености в осъзнаване езиковата действителност от децата в
 6. Методи и похвати на подготовката за ограмотяване

6.1. Принцип за комплексно решаване на задачите по роден език.

 • Принцип за единство на мислене и реч
 • 3. Принцип за съобразяване с възрастовите възможности и особености на децата
 1. Изводи

Литература:

 1. Даскалова, Ф., “Методика на обучението по роден език в детската градина”, “Маркос – 2000”, Пловдив, 1994г.
 2. Даскалова, Ф., статия “Рефлексивен подход към обучението по роден език в детската градина и подготовката на 5 – 6 годишните деца за училище”,сборник “Подготовка за училище – Благоевград – Ленинград”, 1991г.
 3. Даскалова, Ф. Методика на обучение по роден език в детската градина. Пл., 2002 г.
 4. Даскалова, Ф., “Психологически основи на развиващото обучение по роден език в детската градина”, Благоевград, 1995 г.
 5. Даскалова, Ф., статия “Занимания по четене в детската градина”, сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 1, 1994 г.
 6. Колева, Ир., “Социализация, рефлексия, ситуации”, 1996 г.