Razrabotki

Ограмотяването – основна задача на подготовката за училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

  1. Въведение
  2. Същност на ограмотяването
  3. Изследвания на психолози и наблюдения в практиката относно ограмотяването
  4. Ограмотяването – основна задача на подготовката за училище по метода на К. Д. Ушински

Използвана литература:

  1. Василева,Т. Грамотността и ограмотяването в огледалата на новите буквари, Педагогика, №6/2003.
  2. Даскалова, Ф., “Методика на обучението по роден език в детската градина”, “Маркос – 2000”, Пловдив, 1994.
  3. Здравкова, Ст, и кол. „Обучението по Български език и Литература в началното училище”, 2005.
  4. Здравкова, Ст.  Възможности на новия комплект за ограмотяване на децата. Начално образование, 1990, кн. 3.
  5. Здравкова, Ст. Начални стъпки в четенето. Книга за учителите па подготвителна група и на началните класове. София, 2009.
  6. Петрова, Е. Подготовка на децата за училище. „Грамотност и ограмотяване“, С., 1989.