razrabotki

Ограничаване на субективните права

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:                                           

 1. Въведение
 2. Същност на субективното право.
 3. Смисълът на субективното право
 4. Ограничаване на субективните права
 5. Субективните права и възраждането на правните норми
 6. 6. Принципът на принудата в обективното право и принципа на свободата в субективното право
 7. 7. Привидно ограничение на индивидуалната свобода при субективното право

Литература

 • Радев, Д., Обща теория на правото, Лик, София, 2008
 • Ташов, Р., Теория на правната система. С., 2006
 • Ташов, Р., Обща теория на правото. С., 2010
 • Хаджолян, М., и кол. Основи на правото. Термини, ВСУ “Черноризец Храбър”, Университетско издателство, Варна, 2002
 • Лекционен курс