Razrabotki

Онкологично заболяване

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Изследване - 28 страници

Съдържание:  

ПЪРВА ГЛАВА

1.Същност на заболяването

2.Причини за възникването й

3.Лечение

4.Използвана литература

ВТОРА ГЛАВА. ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

1.Цел на психологичното изследване

2.Обект на изследването

3.Предмет на изследването

4.Задачи

5.Методи на изследването

6.Характеристика на изследваните лица

7.Психологически инструментариум

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

1.Анализ на резултатите от изследването с теста за самотата на ценностни ориентации на М. Рокич

  1. Анализ на резултатите от изследването с теста на типичните начини за реагиране в конфликта ситуация на К. Томас
  2. Анализ на резултатите от изследването с теста за агресивност на Бъс-Дюрки

 

ПСИХОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ ЛИЦЕТО СЪС ЗАБОЛЯВАНЕ