Razrabotki

Опознаването на природата за личностното развитие на детето от предучилищна възраст

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Опознаването на природата за личностното развитие на детето от предучилищна възраст
 3. Заключение

 

Използвана литература:

 • Батоева, Т. Детето. Неговото семейство и неговата детска градина. Университетско издателство „Н. Рилски“, Бл., 2006
 • Даскалова, Ф.,М.Колева и др. Актуални проблеми на предучилищното възпитание. Бл., 2001.
 • Йорданова, Красимира. Художествената литература - мощно средство за формирането на екологична култура у 5-6 годишните деца / Красимира Йорданова.  (Теория и практика). // Дом, дете, детска градина (София), 2008, N 2
 • Кавалджиева, Соня. Ролята на художествената литература при овладяване на екологични знания за морето и неговите обитатели / Соня Кавалджиева.  (Теория и практика). // Дом, дете, детска градина (София), 2010, N 3
 • Колева, Маргарита. "Активна технология" за опознаване на околната действителност от 3-6 - годишното дете / Маргарита Колева. // Предучилищно възпитание (София), 1999, N 9
 • Колева, М., В. Стоименова, Кр. Стоянова, Бл. Джорова., Опознаване на околната действителност в предучилищна възраст. Педагогическа технология. Бл., 2012, с. 54-55
 • Колева, М. Педагогическа технология за опознаване на околната действителност от децата в предучилищна възраст. Бл. 2004.
 • Пирьов, Г.Детето и природата , сп. “ Предучилищно възпитание “, №4, 1998
 • Янакиева, Е., Екологично възпитание, С., 1994.
 • Янакиева, Е., Форми за организация на екологичното възпитание на децата от предучилищна възраст. Учебно помагало за семинарни и практически занятия за студентите от педагогическите специалности, Бл., 2006.
 • Янакиева, Е. Аз съм потокът, а ти си реката, в която се вливам, Издателство Диамант, Ямбол, 2001