razrabotki

Опровергаване на съдържанието на документа

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 - курсова работа по Граждански процес

Съдържание:

 1. Понятие и видове документи

Видове документи

Според характера на материализираното изявление:

 • Свидетелстващи,
 • Диспозитивни,

Според качеството на издателя на документа и значението, което законът придава на материализираното в него изявление:

 • Официални,
 • Частни,

Според това, дали документът е подписан:

 • Подписани,
 • Неподписани.

Според авторството на документа:

 • Автентични,
 • Неавтентични.

Според съответствието между удостовереното в свидетелстващия документ и обективната действителност:

 • Верни,
 • Неверни,
 1. Оспорване истинността на документите

Общи положения

Неистинност на подписан частен документ

Неистинност на официален документ

Производство по оспорване истинността на документите

Доказателствена тежест в производството по оспорване истинността на документите

 

Използвана литература :

 1. Колектив, Граждански процесуален кодекс 2017 - Приложен коментар, Труд и право, 2017
 2. Корнезов,Л., Гражданско съдопроизводство,т.I, 2009
 3. Сталев,Ж., Българско гражданско процесуално право IX издание, Сиела, 2012