razrabotki

Опровергаване на съдържанието на документа

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

8 страници - курсова работа

Съдържание

  1. Увод
  2. Недопустимост на свидетелските показания
  3. Опровергаване съдържанието на документ
  4. Произнасяне на съда по оспорването на документ
  5. Заключение

Използвана литература:

  1. Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство – Ат. Иванов
  2. Гражданско съдопроизводство, Том първи, Исков процес – проф. д-р Л. Корнезов
  3. Българско гражданско процесуално право. Девето преработено и допълнено издание. Първо по действащия ГПК – Ж. Сталев, Ан. Мингова, Ог. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова