Razrabotki

Организация и управление на полицията (1925 – 1934)

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Реферат - 10 страници

Съдържание

 1. Увод
 1. Организация и управление на полицията от периода 1925 – 1934 г.
 1. Окръжната полицейска инспекция
 1. Заключение

Използвани източници:

 • Бобев, Б., Записки по история на България (1878–1944г.), Булвест-2000, София, 1992.
 • Държавен вестник, бр.126, 04.9.1934
 • Закон за администрацията и полицията, ДВ, бр.25, 4.05.1925
 • Иванов, Д., Шести отдел, УИ Св. Климент Охридски, София, 2006.
 • Николов, Й., Държавна сигурност – майката на българските спецслужби, Капитал, 2001.
 • Кръстев, Г., Разузнавателните служби на България – възникване, развитие, перспективи, Военно издателство, 2006.
 • Правилник за прилагане на Закона за МВР /обн. ДВ, бр.113/1998.
 • Симеонов, С., Полицията в България (1879-1944), София, 2003.