Razrabotki

Организация и управление на предучилищното образование

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

 Съдържание

 1. Увод
 2. Организация и управление на предучилищното образование

2.1. Анализ на Наредба № 5 от 03.06..2016 г. за предучилищно образование

 1. Организация и управление на работата на Детската градина
 2. Форми на организация на педагогическото взаимодействие
 3. Изводи и обобщение за организация на работата на детската градина
 4. Заключение

Използвана литература:

 • Закон за предучилищното и училищно образование. Нормативен текст и насоки за прилагане. Издателство „РААБЕ България“ ООД. 2015
 • Закон за предучилищно и училищно образование
 • Министерство на образованието и науката
 • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование
 • Програма „Учене през целия живот”