Razrabotki

Организация и управление. Управление на организациите в публичния сектор

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 1. Организациите в публичния сектор
 1. Особености на публичния сектор
 1. Същност и особености на управлението на организациите в публичния сектор
 1. Състояние и проблеми при управлението на организациите в публичния сектор
 1. Стратегическо управление на публичната сфера в териториалните единици
 2. Изводи
 3. Заключение

Литература:

 1. Арабаджийски, Н., „Публично управление“ С., 2008
 2. Рибарска, Ем., Управление на промените в публичния сектор, С., 2007
 3. Рибарска, Е., В., Василев, „Публичен мениджмънт“, Бл., 2009
 4. Павлов, П., Св. Михалева, Л. Павлова, „Стратегическо управление на публичния сектор“ В., 2002
 5. Христов, Хр., Управление на публичния сектор, С., 2001