Razrabotki

Организация и управление. Управление на организациите в публичния сектор

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание:

  1. Организациите в публичния сектор
  • Предпоставки, довели до обособяването на публичния сектор

1.2. Особености на публичния сектор

  1. Същност и особености на управлението на организациите в публичния сектор
  1. Състояние и проблеми при управлението на организациите в публичния сектор
  1. Стратегическо управление на публичната сфера в териториалните единици

 

Литература:

  1. Арабаджийски, Н., „Публично управление“ С., 2008
  2. Рибарска, Ем., Управление на промените в публичния сектор, С., 2007
  3. Рибарска, Е., В., Василев, „Публичен мениджмънт“, Бл., 2009
  4. Павлов, П., Св. Михалева, Л. Павлова, „Стратегическо управление на публичния сектор“ В., 2002
  5. Христов, Хр., Управление на публичния сектор, С., 2001