razrabotki

Организация на учебната среда при надарените деца. Мениджмънт на класа

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - реферат

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА

ОРИЕНТИРИ ЗА ПОЛЗОТВОРНА ДЕЙНОСТ

ПОДПОМАГАНЕ НА НАДАРЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ДА РАЗВИЯТ

СПОСОБНОСТИТЕ СИ

ПРОЦЕДУРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ

РОЛЯ НА МЕТОДИТЕ ЗА ЕВРИСТИЧНО МИСЛЕНЕ

ВАРИАНТИ НА СЪЧЕТАНИЯ ОТ ОБЩИ ФОРМИ НА

ОБУЧЕНИЕ ПРИ РАБОТА С НАПРЕДНАЛИ ДЕЦА

СЛАБОСТИ И ГРЕШКИ ПРИ РАБОТА С НАДАРЕНИТЕ

УЧЕНИЦИ

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

  1. Андреев, М. Формиране на висши интелектуални умения. В Дидактика. М. Андреев, Л. Цветанова и Д. Тодорина. Бл.,2000.
  2. Георгиев, Л. Развитие на способностите чрез общообразователната подготовка в ЕСПУ.-Народна просвета, 1984,кн.5.
  3. Даскалова, Ф. Свръхнадарените деца – дар или изпитание.-Предучилищно възпитание, 2005, кн.4.
  4. Димитрова, Св. Екология на човешкото развитие. С., 1996.
  5. Корнелиус, Дж., Ж. Кеслър. Развитие на творческите способности у малките деца.-Компас, 1995, кн.1.
  6. Минкова, Ст. Условия за развитие на творческите способности у учениците.-Народна просвета, 1985, кн.6.
  7. Пирьов, Г. За даровитите деца.-Народна просвета, 1990, кн.4
  8. Тодорина, Д. Стратегия за развитие на надарените ученици. Бл., 2001.
  9. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа. Бл., 2005.
  10. Тодорина, Д. Варианти на съчетания от общи форми на обучение в уроците. Параграф 2 от гл. 1 в книгата Общи форми на обучение в началните класове от авт. Колектив А. Манова и др. С., 1994.

ЛИТЕРАТУРА