Razrabotki

Основи на националната сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - теоретична разработка

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ИЗЛОЖЕНИЕ

 1. Сигурност на обществото
 2. Видове сигурност. Оценка на рисковете и заплахите
 3. 3. Оценка на рисковете
 4. Принципи за гарантиране на сигурността
 5. Субекти и обекти на националната сигурност

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използвана литература:

 • Бахчеванов Г. “Система за национална сигурност” В.а “Г.С.Раковски”. С. 2007
 • Бекярова Н., Демография и сигурност, С., 2004.
 • Генов Г. ред. Алтернативи на политиката за сигурност на Република България в условията на демократичен преход, С., 1998. с.96
 • Величков, Ив., и кол., ."Сигурност", изд. „Екопринт”, С., 2002
 • Иванов, Д., „Дъежавност, духовност и лидерство в националната сигурност“ , С., 2014
 • Слатински Н. “Националната сигурност-аспекти,анализи, алтернативи”.С. 2004.
 • Слатински, Н., „Петте нива на сигурността. Военно издателство, С., 2010