Razrabotki

Основни видове тероризъм. Класификация. Обща характеристика.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - теоретична разработка

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Увод
  2. Видове тероризъм и организации
  3. Заключение

Използвана литература:

  1. Арабаджиева, М., Иванов, Я., „ Съвременният тероризъм. Том 1 – Ислямски тероризъм”, изд. Абагар Холдинг, 2002.
  2. Бекярова Н., Демография и сигурност, С., 2004.
  3. Досев, Н., „Тероризъм и противодействие”, Шумен, 2007.
  4. Загоров, О., Тероризмът: Психология, идеология, геополитика, Военно издателство, 2007г.;
  5. Колев, К., Семантичен анализ на явлението “тероризъм”, Военен журнал № 3, 2008.
  6. Попов, Хр., „Тероризмът. Психосоциални корени, последствия и интервенции”, С., 2005.
  7. Чуков, Вл., „Ал Кайда с перо и сабя”, С., 2007.