Razrabotki

Основни видове юридически факти

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Понятие за юридически факт
 3. Видове юридически факти
 4. Презумпции и фикции
 5. Използвана литература

Използвана литература:

 1. Димитров, Ал. Феноменът право: Основни понятия, С., 2018
 2. Исаков, В. Юридические факти в советском праве. М 1994
 3. Милкова, Д. Обща теория на правото. С., 2009
 4. Ташев. Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия. София, 2010,
 5. Колев, Т .Въведение в правото. Издателство „Парадгма“. София, 2005
 6. Радев, Д. Обща теория на правото, 2008
 7. Сталев, Ж. Нормативната сила на фактическото С 1997
 8. Шаранкова, Ж. Юридическото мислене. С, 2001