Razrabotki

Основни комуникативни умения на медицинската сестра

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Изложение
  • Основни комуникативни умения
 3. Казуси от практиката
 4. Заключение

Използвана литераура: 

 1. Андреева, Л., Социално познание и междуличностни взаимоотношения. София., Лик, 1999.
 2. Ачкова, А. Приложна психология в медицината и здравните грижи. 2001.
 3. Воденичаров, Ц., С. Попова, Медицинска етика, София, 2003.
 4. Леви В., Изкуството да общуваме, София, изд. «НИКЕ», 1994.
 5. Попов Г.: Психопаголигин, феноменология, методология. Варна. „Стено", 2012.
 6. Тачева, В. Комуникативни умения в медицинската практика. Стено-Варна, 2014.
 7. Фаст, Дж. Езикът на тялото. София, Кибеа, 1993.
 8. Хендерсон, В. Основни принципи на сестринските грижи, Международен съвет на сестрите, ИЦ ВМИ Плевен,2003.