Razrabotki

Основни методи в разузнаването и контраразузнаването

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рарзаботка - 17 страници 

Съдържание

  1. Увод

Изследователски проблем:  „Защита на научни-техническите тайни“

Теза

Обект на научното изследване:  

Методи на изследване:

  1. Изложение
  2. Заключение
  3. Използвана литература

 

Използвана литература:

  • Гюров, Р. Към анализа на сигурността (в контекста на контраразузнаването). С., 2011.
  • Николов, В., Т. Трифонов. Контраразузнавателната операция. С., 2012.
  • Трифонов, Т., В. Христов. Теория и технология на контраразузнаване-то. С., 2010.