razrabotki

Основни положения в нормативната дейност в образованието. 2 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание:

  1. Същност на управлението в образованието
  1. Характеристика и структура на нормативната уредба
  1. Нормативна база в училище

2.1. Проблеми на нормативната уредба

2.2. Усъвършенстване на нормативната уредба

 

Литература:

  1. Филипова Н., Училищно законодателство, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград 2005
  2. Балкански, Л., Училищен мениджмънт, С., НИИО, 2000.
  3. Биячева, Е., Маркетингова ориентация на образователната политика, С. НИИО, 1991.
  4. Гюрова, В. В. Георгиева и др. Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-Прес, Габрово, 2009