Razrabotki

Основни понятия в социалната работа с етнокултурни общности

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

8 страници - реферат

Съдържание:

  1. Същност на социалната работа
  2. Методика на социалната работа с етнокултурни общности
  3. Същност и особености на социалната работа с етнокултурни общности

 

Използвана литература:

  • Гидънс, А. Социология. С., ИК „Прозорец“, 2003.
  • Гидънс, А. Третият път. Обновлението на социалдемокрацията. С., ИК „Прозорец“, 2002.
  • Рангелова, Е. Социални дейности и ресоциализация //Университетска специалност “Социални дейности” –състояние, проблеми и перспективи, София 2002.