razrabotki

Основни правни институти от търговското право

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Обща характеристика на търговското право
  2. Особености и структура
  3. Основни правни инсттитуции от търговското право

3.1. Обхват и система на търговското право

  1. Характеристика на основните правни институти от търговското право

Отделни видове търговци

Обща характеристика на търговските дружества

Използвана литература:

  1. Димитрова Е., Михайлова С. "Ръководство по финансово право на Р. България". Изд. Тилиа, София 1996г
  2. Златарев Ем., Костов. Д. "Основи на държавата и правото" ІІ част. Изд. Сиела,  София  2001г.
  3. Кучев Ст., "Финансово право", обща част. Изд. Листра, София, 1998г.
  4. Цанкова Ц., Рагев. Ф, Големинов. Ч., Филчев Н. "Основи на правото" ІІ част, изд. Тилиа, София 1996г.