Razrabotki

Основни религии – шинтоизъм и будизъм

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Теза
 3. Изложение
  • Будизъм
  • Дзен – будизъм
  • Шинтоизъм
 4. Изводи
 5. Заключение


Използвана литература:

1. Иванов, Бр. Японската цивилизация. Издателство Изток-Запад, С., 2013.

2. Иванов, Бр. Японската религия. Издателство Изток-Запад, С., 2014.

3. Къун, Дамиен. Будизъм. Изд. „Захари Стоянов“, С., 2002.

4. Нитобе, Инадзо. Бушидо: духът на Япония. Издателство Изток-Запад, С., 2005.

5. Толев, В. История на религиите. С., 2000.

6. Филипова, С. Поетиката и естетиката  на хайку. Електронно списание LiterNet, 10.03.2003, № 3 (40)