Razrabotki

Основни тенденции в католическия поклоннически туризъм – Асизи – Сантяго де Компостела

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 28 страници

Съдържание:

1. Въведение

2. Основни тенденции и фактори обуславящи развитието

3. Основни туристически дестинации

3.1. Поклонническитецентрове – Асизи /Италия/

3.2. Поклоннически туризъм – Сантяго де Компостела /Испания/

  1. Заключение

Използвана литература:

  1. Бъчавров, Марин; Тончев, Цветан. Основи на туризма, София, 1998 г.
  2. Велас, Франко; Бешерел, Лайонел. Международен туризъм, Мегабул, 1998 г.
  3. Mace, H., Les modeles de gestion des services touristiques, 2005
  4. Парушева, Т., Дестинациите в глобалния туристически пазар, Сборник доклади – Дванадесети национален симпозиум „Качество, конﬖ рентоспособност, устойчиво развитие”, Авангард Прима, С., 2007.
  5. Парушева, Т., Глобализация и трансформации в туристическото търсене, Сборник доклади – Единадесети национален симпозиум „Качество, конﬖ рентоспособност, устойчиво развитие”, УИ „Стопанство”, С., 2006.
  6. Списание „Туризъм”, течения 2005 г., 2006.