Razrabotki

Основни тенденции в развитието на мениджмънта като наука и практика

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Изясняване същността на мениджмънта като нова наука и на понятието управление
  3. Предизвикателство пред мениджърите
  4. Тенденции в развитието на мениджмънтът

 

Литература

  1. Василев, В., „Теория на управлението”, Благоевград, 2003.
  2. Дракър, П., „Мениджмънт предизвикателствата през 21 век”, С., 2000.
  3. Наумов, И., Организационно поведение, С.,