Razrabotki

Основни управленски дейности и роли на директора на образователната институция. 1 вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Тема: Основни управленски дейности и роли на директора на образователната институция

Съдържание

 1. Увод
 2. Основна част: Основни управленски дейности и роли на директора на образователната институция
 3. Коментари и изводи
 4. Заключение

Използвана литература

 1. Бонева, Б. Система на предучилищното и училищно образование - организация, управление, перспективи. Образование ООД, С., 1997.
 2. Вацева, М. Директорът и функциите на мениджмънта//Сп. Предучилищно възпитание, № 3/2009.
 3. Вацов, Св., Гьошев, Б. Директорът като председател на педагогическия съвет в училище//Сп. Образование, № 34, юни, 2017.
 4. Закон за предучилищни и училищно образование 2015.
 5. Бузов, Е. 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес. „Стъпка по стъпка", С., 1999.
 6. Сайг, А. Измерване на активността на изпълнение на очакваните роли от училищния директор//Сборник от Педагогическия факултет на Катарския университетът, 1995.
 7. Фокс, Дж. Х. и др. Училищното управление: принципи и процеси. Издателство Англо-американска библиотека, 1983.
 8. Шехова-Канелова, М. Качество на образованието: проблеми и технологии на управление//Сборник на Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2013.