Razrabotki

Основни управленски дейности и роли на директора на образователната институция. 2 вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Тема: Основни управленски дейности и роли на директора на образователната институция

Съдържание

 1. Увод
 2. Основни управленски дейности и роли на директора на образователната институция

2.1. Управленски функции на директорите

 1. Коментари и изводи
 2. Заключение

 

Използвана литература

 1. Ангелов А., Лидерство и мениджмънт, С, 1998.
 2. Балкански П., Проблеми на емпиричното изследване на управлението на училището, НИО, С, 2000.
 3. Балкански, П. Училищен мениджмънт, кн. 1, издателство „Ласка“, 2001.
 4. Балкански П., Училищен мениджмънт, С, 1998.
 5. Георгиева, В. Мениджмънт на промяната в образованието, Благоевград, 2013, с. 51
 6. Гюрова, В., Георгиева, В., Божилова, В., Кривирадева, Б. Въпроси на образователния мениджмънт. София, 2009
 7. Крейнър С., Ключови думи в мениджмънта, С, 2005.
 8. Маджирова К., Нови стратегии в педагогическия контрол, С, 1995.
 9. Попкочев, Т., Училището – учеща (се) институция: същност и бариери//сп. Педагогика, бр. 13/2007.
 10. Стоилов В., Профил на новия тип директор, сп. Образование №6,8, 2015