Razrabotki

Основни фактори за ефективна педагогическа комуникация в интеркултурна среда

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

 

Съдържание

 1. Въведение

 1. Комуникация в интеркултурна среда
 1. Педагогическа комуникация в интеркултурна среда
 1. Особености факторите за ефективно обучението в мултикултурна среда
 1. Педагогически подход при работа с деца от различни етноси за успешна комуникация
 2. Заключение

Използвана литература:

 • Бончева, К. Игрите – още една възможност за интеграция на ромските деца в училище. В: Добри педагогически практики за работа в мултикултурна среда. Кюстендил, 2013, с.50-51.
 • Димчев, К. Междукултурната компетентност и проблемите на обучението по български език като втори език // Електронно списание «Образователна инициатива», бр. 5, 2008, http://www.poi-2007.hit.bg/
 • Даскалова, Ф. Психолингвистика. ИК „Даниела Убенова”, С., 2003, 29
 • Иванов., И.Проблеми на интеркултурното образование. Шумен., 1997, с. 97-100;
 • Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Булвест 2000, С., 2005, 60-63
 • Левтерова, Д. Социална компетентност (първа част). УИ «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2009, 17-38
 • Петров, А. Комуникативната компетентност на учителя по български език. В: Попкочев, Тр., Сътрудничеството : Училище – ромско семейство. В: Добри педагогически практики за работа в мултикултурна среда. Кюстендил, 2013, с.19-23.
 • Рот, Ю., К. Рот. Студии по интеркултурна комуникация. София, 2007
 • Сотирова, М. Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство.
 • Тоцева, Я. (2011). Интеркултурна комуникация и интеркултурна комуникативна компетентност, сп. Бизнес секретар, 2011, № 3.
 • Чавдарова-Костова, С. Съвременни предизвикателства към интеркултурното възпитание. ИК „Образование”, С., 2010, 195-204