Razrabotki

Основни функции и задачи на Сметната палата.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

Глава I Увод

Глава II Исторически преглед и същност на Сметната палата

Глава III Основни функции и задачи на Сметната палата

Глава IV Сътрудничество на Сметната палата с другите институции

Глава V Устройство и организация на Сметната палата

Глава VI Одитна дейност и докладване на Сметната палата

Глава VII Заключение

Използвана литература:

  1. Закон за Сметната палата
  1. Записки от лекциите
  1. Райков, Ж., Основи на финансовия контрол, София, 2011г.
  1. Правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата
  1. http://www.bulnao.government.bg/