Razrabotki

Особености и основни характеристики на деловото общуване

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

СЪДЪРЖАНИЕ
____________________________________________________________

 1. Увод
 2. Основна характеристика на деловото общуване
 1. Особености на деловото общуване
 1. Култура на общуването в деловите взаимоотношения

Използвана литература: 

 • Андреева, Л. Социалното познание и междуличностното взаимодействие. София, 1998.
 • Балтаджиева, Й. Психология на общуването. Ямбол, 1999.
 • Йорданова, Г.// Психология на общуването. София, 1997.
 • Джонев, С. Социална психология. София,1996.
 • Великова, С., Иванов, М., Иванов, С., Г., Йорданова, // Психология на общуването. София, 1997.
 • Илиев, В., Общуването. Същност динамика и развитие. Плевен, 2003.
 • Манчева, Р. Конфликти и конфликтно поведение. Благоевград, 2005.