Razrabotki

Особености на българското село през Възраждането

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Начало на българското възраждане
  2. Развитие на селското стопанство през XVIII и началото на XIXв.
  3. Особености на българското село през Възраждането

Литература:

  1. Цветкова, Б. "Турският феодализъм и положението на българският народ до началото на ХIХ вek" - ИПр., г. 1995, кн. 1, с. 59-86; Драганов, М. "Душевност на българския селянин", с. 65, 66
  2. Драганов, М. Цит. Съч., с. 65; Хаджийски, Ив. "Бит и душевност на нашия народ", с. 100
  3. Драганов, М. "Душевността на българския селянин", с.135-136.
  4. Михаил Аранаудов - ”Българското възраждане – наченки на движението за народност, култура и независимост”
  5. Николай Генчев - ”Българското възраждане”
  6. Боян Пенев - ”Начало на българското възраждане”
  7. Христо Гандев - ”Фактори на Българското възраждане”