Razrabotki

Особености на играта като форма на обучение по изобразително изкуство в началния курс

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание

  1. Увод
  1. Игрови принципи на обучение по Изобразително изкуство
  1. Груповата изобразителна дей­ност и сюжетно-ролевата игр
  1. Групова изобразителна дейност чрез игра
  1. Прилики и разлики на изобразителната дейност с играта

            Литература: 

  1. Ангелова, Л и Пл. Легкоступ. Теория и методика на изобразителното изкуство. С., 2014.
  2. Бижков, Г. Педагогическа ди­агностика. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридс­ки“, 1999.
  3. Димитрова, Г. Педагогическо­то общуване при възпитател­ния процес. С., 1996.
  4. Димитрова, Г. Формиране на комуникативни способности у учениците в началните класо­ве, Начално образование, 1998, 2.